fbpx

置業家 – 元朗村屋專家 – 聯絡我們

置業家

 置業家 – 元朗村屋專家

名稱︰置業家地產代理有限公司

地址︰元朗錦田吉慶圍236號盈匯坊C1舖

電話︰29448882

精選物業

超筍村屋地下入車花園

 • $638
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 700 平方呎
 • 地下連花園

劈價村屋中層700呎筍盤

 • $445
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 700 平方呎
 • 中層

村屋筍盤大型屋苑

 • $438
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 700 平方呎
 • 中層

精選村屋3樓連天台賣盤推介

 • $488
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 700 平方呎
 • 三樓連天台

全新樓 全座分層 即買即住

 • $480
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 700 平方呎
 • 三樓連天台, 中層, 地下, 地下連花園

比較清單

相比
Call Now Button即時聯絡專業顧問